Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 1994

Juniors
KOUDA, Ippei
KODAMA, Shiro
KOHARA, Hisamitsu
OGURA, Shin
SHIINO, Motoaki
SHIMATANI, Akihiro
URAMOTO, Satoshi
YOSHIZAWA, Naruhiro