Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 1995

Seniors
KAKIMOTO, Shingo
KOUDA, Ippei
KODAMA, Shiro
KOHARA, Hisamitsu
OGURA, Shin
SHIINO, Motoaki
SHIMATANI, Akihiro
SHIMOMURA, Naohiro
URAMOTO, Satoshi
WATANABE, Masaaki
YOSHIZAWA, Naruhiro
Juniors
ANABUKI, Yoshiki
KATSUTA, Yasuhiro
KAWAZOE, Hiroshi
ICHIMURA, Masahiro
OHISHI, Naotaka
OHSUGI, Shin-ya
TANAKA, Yoshito
UCHIDA, Tomoaki
UMENO, Katsutoshi