Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2010

Graduates
TESHIMA, Masanori
RO, Sei
LU, Ka
OHMI, Hiroaki
Seniors
YURIMOTO, Satoshi
MITODA, Hiroshi
AOKI, Hitoshi
KAMIMURA, Misato
SATOH, Motoaki
SHIGEEDA, Masatoshi
SHIRAISHI, Koji
SHIRAISHI, Takumi
TAKESHITA, Natsumi
TAMURA, Yuhki
HARADA, Kazuhiro
MAEDA, Kenta
Juniors
IKEGAMI, Rieko
KOHMO, Shingo
TAKASE, Hiroyuki
FUJII, Tetsushi
MATSUTANI, Ayumi
MARUYAMA, Miyuki
YASUMATSU, Taisuke
SUMITANI, Hiroki