Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2013

Graduates
ZHOU, Xin
MASHAQI, Lamees
HIRAKAWA, Takeshi
LUO, Qiuxia
FLORES TAVITAS, Carlos Eduardo
Seniors
SAIKI, Minori
KAWABATA, Yuzo
OGATA, Takahito
TANIGUCHI, Takashi
NAGATOMO, Kenjiro
NISHIO, Satoshi
WATANABE, Kota
Juniors
ITAI, Michiru
SATOYAMA, Haruki
SHIOTANI, Yoichi
TAKARA, Shotaro
NISHIJIMA, Eiji
NODA, Kazunari
MATSUMOTO, Kentaro
MINE, Kazuki