Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2014

Graduates
ZHOU, Xin
HIRAKAWA, Takeshi
FLORES TAVITAS, Carlos Eduardo
WATANABE, Kota
Reserch Students
WEI, Cheng
Exchange Students
ZHU, Jiang
Seniors
KAWABATA, Yuzo
ITAI, Michiru
SHIOYA, Yoichi
TAKARA, Shotaro
Juniors
IMAI, Daiki
KADONO, Yoshihiro
SODA, Osamu
TAIDA, Takayuki
FUJII, Ken
NISHIDA, Hitoshi
YAMASHITA, Wataru