Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2015

Graduates
ZHOU, Xin
HIRAKAWA, Takeshi
FLORES TAVITAS, Carlos Eduardo
WATANABE, Kota
Reserch Students
WEI, Cheng
Exchange Students
ZHU, Jiang
Seniors
TAKARA, Shotaro
KADONO, Yoshihiro
SODA, Osamu
TAIDA, Takayuki
FUJII, Ken
NISHIDA, Hitoshi
YAMASHITA, Wataru
Juniors
UCHINO, Sota
OKADA, Tetsumasa
OKITA, Tomoyuki
SHICHIDA, Kensuke
SETO, Ryo
TOMOEDA, Akane
NISHIMURA, Yasushi
FUJIMAKI, Ayano