Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2016

Graduates
WEI, Cheng
WANG, Yan
Reserch Students
Fang, Qingmin
Seniors
TAKARA, Shotaro
UCHINO, Sota
OKADA, Tetsumasa
OKITA, Tomoyuki
SHICHIDA, Kensuke
SETO, Ryo
TOMOEDA, Akane
HYAKUTAKE, Seigo
FUJIMAKI, Ayano
Juniors
SAITO, Ryutaro
NAGAI, Shin
SHO, Shenrin
TERAOKA, Daiki
NAKAO, Kazuki
NOMURA, Masato
HIEDA, Kotori
MIYAZAKI, Gaku
YASUNISHI, Ryunosuke