Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2018

Graduates
KATAYAMA, Yuichi
WANG, Yan
HYAKUTAKE, Seigo
FANG, Qingmin
PAN, Meihan
ZHAO, Donghan
Reserch Students
MENG, Huiwei
YANG, Kaifua
XIE, Yuze
Seniors
NAKAO, Kazuki
MIYAZAKI, Gaku
KUROIWA, Masanari
NISHI, Haruki
YAMASHITA, Kento
URANO, Kosuke
KAWAMURA, Kentaro
KIHARA, Saaya
Juniors
HIRAYAMA, Teruaki
HIMENO, Ryohei
MATSUMURA, Haruki
SHINOHARA, Ryohei
MAEDA, Ryo
NAGATA, Yuki