Japanese / English

Information Analysis Seminar


Members of 2019

Scholars
KUZUNISHI, Masairo
Graduates
KATAYAMA, Yuichi
HYAKUTAKE, Seigo
FANG, Qingmin
PAN, Meihan
ZHAO, Donghan
MENG, Huiwei
Reserch Students
YANG, Kaifua
Seniors
NISHI, Haruki
KAWAMURA, Kentaro
HIRAYAMA, Teruaki
HIMENO, Ryohei
MATSUMURA, Haruki
SHINOHARA, Ryohei
MAEDA, Ryo
NAGATA, Yuki
Juniors
MATSUMOTO, Itsuki
HANADA, Kazuki
KODANI, Kenta
NAGATE, Kenta
NAKATANI, Hiroki
SUMI, Ayane
FUJINO, Taiga
SAKAMOTO, Tomoya
FUKUNAGA, Kazumi
YOSHIMURA, Haruto