Japanese / English

Information Analysis Seminar


Members of 2020

Graduates
KATAYAMA, Yuichi
HYAKUTAKE, Seigo
LI, Yu
ZHAO, Donghan
MENG, Huiwei
YANG, Kaifua
LI, Lin
ZHAO, Meiging
Reserch Students
MORIYAMA, Vinicius Hiroki
Seniors
MAEDA, Ryo
MATSUMOTO, Itsuki
HANADA, Kazuki
KODANI, Kenta
NAGATE, Kenta
NAKATANI, Hiroki
SUMI, Ayane
FUJINO, Taiga
SAKAMOTO, Tomoya
FUKUNAGA, Kazumi
Juniors
NAKAJIMA, Kai
SUGITANI, Hibiki
WATANABE, Taiga
MIKI, Hisashi