Japanese / English

Information Analysis Seminar


Members of 2021

Graduates
KATAYAMA, Yuichi
HYAKUTAKE, Seigo
LI, Yu
YANG, Kaifua
LI, Lin
ZHAO, Meiging
MAEDA, Ryo
Reserch Students
XI, Yucheng
MORIYAMA, Vinicius Hiroki
Seniors
NAKATANI, Hiroki
NAKAJIMA, Kai
SUGITANI, Hibiki
WATANABE, Taiga
MIKI, Hisashi
Juniors
NISHIMURA, Mitsuhiro
MAGOME, Tomoya
KUBO, Kenta
FUJIISHI, Takuma