Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 1996

Seniors
ANABUKI, Yoshiki
HASHIMI, Kazuhiro
KATSUTA, Yasuhiro
MIGITA, Keisei
OHISHI, Naotaka
OHSUGI, Shin'ya
UCHIDA, Tomoaki
Juniors
ANDOH, Yuji
KAWAGUCHI, Hiroshi
KAWANO, Keisei
KURASHIGE, Takashi
TERAYAMA, Shunsuke
HARADA, Takeshi
MANABE, Takaomi