Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2007

Graduates
KUZUNISHI, Masahiro
TESHIMA, Masanori
Seniors
FURUSHO, Mizuki
INOGUCHI, Haruna
OHKUBO, Shunsuke
YASUURA, Risa
ABEMATSU,
TAKATA, Hiromi
TAKEDA, Naoki
TAKEDA, Ryota
TSUTSUI, Yasushi
TODAKA, Junichi
MAMIDUKA, Hiroki
MORIYAMA, Kyosuke
YAMAMURA, Kotaro
YOSHIZAKI, Yuki
MORITA, Shotaro
Juniors