Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2017

Graduates
HANAKA, Tesshu
WEI, Cheng
WANG, Yan
HYAKUTAKE, Seigo
FANG, Qingmin
PAN, Meihan
Reserch Students
ZHEN, Shi
Seniors
OKITA, Tomoyuki
SAITO, Ryutaro
NAGAI, Shin
SHO, Shenrin
TERAOKA, Daiki
NAKAO, Kazuki
NOMURA, Masato
HIEDA, Kotori
MIYAZAKI, Gaku
YASUNISHI, Ryunosuke
Juniors
KUROIWA, Masanari
NISHI, Haruki
YAMASHITA, Kento
URANO, Kosuke
KIHARA, Saaya